Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >
from 1934
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas padėti atstatyti žydų valstybę Palestinoje ir įvairiomis priemonėmis padėti išsiplėtoti žydų tarpe tautinei sąmonei , skleisti tautinę kuiltūrą, išauklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius
from 1927 to 1939
|
Vilnius
|
Activity: Leidyba jidiš ir hebrajų kalbomis
from 1925
|
Gruzdžiai
|
Activity: Draugijos tikslas tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus
from 1928 to 1934
|
Kaunas
|
Activity: Asociaacijos tikslas įvairiomis priemonėmis padėti išsiplėtoti skautybei abiejų lyčių Lietuvos žydų jaunuomenės tarpe, neatsižiūrint jų visuomeninės padėties ir tuo būdu auklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius
Kėdainiai
|
Activity: Ezro tikslas – „tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus“. Savo tikslams pasiekti draugija steigė ligonines, ambulatorijas, vaistines, elgetynus, našlaičių namus, prieglaudas, liaudies valgyklas
from 1926
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas – tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >