Search

Lietuvos žydų draugija "Jehuda"
City (office) Kaunas
(See on the map)
Established 1934

Activity

Draugijos tikslas padėti atstatyti žydų valstybę Palestinoje ir įvairiomis priemonėmis padėti išsiplėtoti žydų tarpe tautinei sąmonei , skleisti tautinę kuiltūrą, išauklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius

Additional information

Draugijos steigimo iniciatoriai: privatus gynėjas Geselis Levy, pirklys Chaimas Muškatas, ekonomikos daktaras Giršas Fainas, mokytojas Benjaminas Berkovičius, studentas Chaimas Šmerkovičius.LCVA f. 410, ap. 8, b. 214, l.3-5