Search

Lietuvos žydų skautų asociacija Josifo Trumpeldoro (Berit Trumpeldor) vardu
City (office) Kaunas
(See on the map)
Established 1928
Closed 1934

Activity

Asociaacijos tikslas įvairiomis priemonėmis padėti išsiplėtoti skautybei abiejų lyčių Lietuvos žydų jaunuomenės tarpe, neatsižiūrint jų visuomeninės padėties ir tuo būdu auklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius

Additional information

Žydų skautų asociacija Josifo Trumpeldoro (Berit Trumpeldor) vardu, turėjo nemažai vienetų ir buvusi kariško pobūdžio. Asociacijos steigėjai G. Valkauskas, Švarcas, L. Rachmilevičius, Dubrovičius, H. Rozenbliumas.Ši asociacija su visais skyriais, Kauno apskrities viršininko nutarimu, buvo uždaryta 1934 m. liepos 18 d. LCVA f. 410, ap.8, b. 215, l. 4-5 ap.