Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >
from 1919
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas auklėti tautišką susipratimą ir padėti Lietuvos žydams perėjime prie produktyvaus darbo žemės ūkio bei pramonės srityse ir paruošti kvalifikuotus darbininkus iš tarpo asmenų besirengiančių emigruoti Palestinon
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas padėti įvairiomis priemonėmis išsiplėtoti žydų jaunuomenės tarpe tautinei savimonei, skleisti tautinę kultūrą, išauklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius
from 1928 to 1940
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas visokiais būdais remti Palestinos žydų darbininkų veikimą ir jų ekonomines ir juridines įstaigas. Vėliau veikla patikslinta - remti žydų valstybę Palestiną ypač joje gyvenančius neturtingus žydus
from 1933 to 1940
|
Kaunas
|
Activity: Organizacijos tikslas - žydų jaunimo fizinis ir dvasinis lavinimas
from 1926
|
Kaunas
|
Activity: Organizacijos tikslas auklėti žydų jaunuomenę Lietovoje Palestinos ir hebrajų kalbos dvasioje, padėti jaunuomenei prie produktingo darbo Palestinos atgavimo naudai
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas rūpintis miestelio žydų našlaičių dvasine ir materialine padėtimi
from 1933
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas šelpti Vokietijos žydus
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >