Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 .. 11  >
from 1933 to 1940
|
Kaunas
|
Activity: Organizacijos tikslas - žydų jaunimo fizinis ir dvasinis lavinimas
from 1926
|
Kaunas
|
Activity: Organizacijos tikslas auklėti žydų jaunuomenę Lietovoje Palestinos ir hebrajų kalbos dvasioje, padėti jaunuomenei prie produktingo darbo Palestinos atgavimo naudai
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas rūpintis miestelio žydų našlaičių dvasine ir materialine padėtimi
from 1933
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas šelpti Vokietijos žydus
from 1933
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas teikti visakeriopą pagalbą pinigais ir daiktais Ukmergės miesto žydų neturtingiesiems
from 1925
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas rūpintis beturčiais, abiejų lyčių žydų našlaičiais ir auklėti juos žydų tautos ir tikybos dvasia.
from 1926
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas siekti žydų jaunimo fizinio ir dvasinio lavinimosi, kad atgaivintų žydų tautą ir kraštą.
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 .. 11  >