Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >
from 1933
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas šelpti Vokietijos žydus
from 1933
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas teikti visakeriopą pagalbą pinigais ir daiktais Ukmergės miesto žydų neturtingiesiems
from 1925
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas rūpintis beturčiais, abiejų lyčių žydų našlaičiais ir auklėti juos žydų tautos ir tikybos dvasia.
from 1926
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas siekti žydų jaunimo fizinio ir dvasinio lavinimosi, kad atgaivintų žydų tautą ir kraštą.
from 1934
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas padėti atstatyti žydų valstybę Palestinoje ir įvairiomis priemonėmis padėti išsiplėtoti žydų tarpe tautinei sąmonei , skleisti tautinę kuiltūrą, išauklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius
from 1925
|
Gruzdžiai
|
Activity: Draugijos tikslas tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus
Kėdainiai
|
Activity: Ezro tikslas – „tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus“. Savo tikslams pasiekti draugija steigė ligonines, ambulatorijas, vaistines, elgetynus, našlaičių namus, prieglaudas, liaudies valgyklas
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >