Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 .. 11  >
from 1926
|
Kaunas
|
Activity: Veiklos tikslas tenkinti visus žydų tikybinius reikalus ir rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotusi žydų tikybinėj dvasioj
from 1926
|
Kaišiadorys
|
Activity: Veiklos tikslas tenkinti visus žydų tikybinius reikalus ir rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotusi žydų tikybinėj dvasioj
from 1932
|
Kaunas
|
Activity: Veiklos tikslas skleisti žydų tikybos mokslą, dirbančio, amatininkaujančio ir tarnaujančio žydų jaunimo tarpe ir jį auklėti sąmoningais žydais, kurie gyventų sulig Toros nuostatais ir žydijos gyvenimo pasaulėžiūromis
Kaunas
|
Activity: Veiklos tikslas padėti bendro ir profesinio mokslo Lietuvos žydų tarpe išsilavinimui, pakelti kultūrinį žydų liaudies laipsnį ir skleisti žydų tarpe Palestinos idėjas
from 1934
|
Kaišiadorys
|
Activity: The objective was to "help develop the common and professional knowledge among Lithuanian Jews raise the degree of culture of the Jewish public, and spread the Palestine ideas among the Jewish people".
Kaunas
|
Activity: Labdaros draugija, kurios tikslas teikti paramą ir pagalbą neturtingiems žydams
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 .. 11  >