Search

Draugijos žydų tikybiniams reikalams tenkinti "Adas Izrael" Kaišiadorių skyrius
Main office Draugija žydų tikybiniams reikalams tenkinti "Adas Izrael"
City (office) Kaišiadorys
(See on the map)
Established 1926

Activity

Veiklos tikslas tenkinti visus žydų tikybinius reikalus ir rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotusi žydų tikybinėj dvasioj

Additional information

1928m. draugijos valdybą sudarė pirmininkas Š. Ščupakas, nariai M. Tkačas, Ch. Gansas, A. Dancigas, I. Garberas.1931 m. draugijos valdybos pirmininkas rabinas Aronas Jofė, sekretorius Berelis Berzakas, kasininkas Jochelis Krasnas, narys Joselis Abramavičius. Tuo metu draugijai priklausė apie 45 (kitais duomenimis - net visas 100) Kaišiadorių žydų.Gustaitis R., Kaišiadorių regiono žydai, Kaišiadorys, 2006