Search

Draugija žydų tikybiniams reikalams tenkinti "Adas Izrael"
City (office) Kaunas
(See on the map)
Established 1926

Activity

Veiklos tikslas tenkinti visus žydų tikybinius reikalus ir rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotusi žydų tikybinėj dvasioj