Search

Žydų labdaros draugija "Gmilus Chesed"
City (office) Kaunas
(See on the map)

Activity

Labdaros draugija, kurios tikslas teikti paramą ir pagalbą neturtingiems žydams