Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  2 3 4 5 6 7 8 .. 11  >
from 1926
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas – tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus
from 1919
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas šelpti sergančiuosius, teikti pigią medicininę pagalbą, maitinimą ir pan
from 1932
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas remti miestelio žydų amatininkus, kuriems reikia paramos.
Activity: Draugijos tikslas teikti meterialinę pagalbą beturčiams, rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotusi žydų tikybos dvasioj
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas steigti ir išlaikyti Ukmergėje žydų gimnaziją
from 1924
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas suvienyti visus sionistus-ortodoksus Lietuvoje į vieną organizaciją
from 1935
|
Kaunas
|
Activity: Organizacijos tikslas - skleisti tarp žydų jaunuomenės tikybos mokslą ir klausimus, kylančius žydų vuomeniniame gyvenime Toros mokslo ir tradicijų dvasioje
Kaunas
|
Activity: Organizacijos tikslas auklėti žydų jaunimą Lietuvoje, padėti lavintis, pakeltį jaunimo kultūrą ir skleisti jaunimo tarpe Palestinos darbo principus
from 1924
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas platinti mokslą narių ir nepriklausančių draugijai asmenų tarpe
Shown on page: 10 50
<  2 3 4 5 6 7 8 .. 11  >