Search

Draugija Refuo Šleimo (Pilnas gydymas)
City (office) Ukmergė
(See on the map)
Established 1919

Activity

Draugijos tikslas šelpti sergančiuosius, teikti pigią medicininę pagalbą, maitinimą ir pan

Additional information

1919 m. pradėjusi veiklą, tačiau įregistruota tik 1926 m. draugija Refuo Šleimo (Pilnas gydymas) buvo skirta sergantiesiems šelpti, teikti pigią medicininę pagalbą, maitinimą ir pan. Draugijos nariais galėjo būti žydų tautybės asmenys nuo 21 metų; 1919 m. draugijai priklausė 50 narių.