Search

Žydų labdaros, socialinės pagalbos ir kultūros draugijos "Ezro" Kėdainių skyrius

Activity

Ezro tikslas – „tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus“. Savo tikslams pasiekti draugija steigė ligonines, ambulatorijas, vaistines, elgetynus, našlaičių namus, prieglaudas, liaudies valgyklas

Additional information

Kėdainiuose aktyviai veikė žydų labdaros, socialinės paramos ir kultūros draugija „Ezro“, turėjusi savo nuosavus pastatus, kuriuos nuomavo neturtingiems tautiečiams, rūpinosi visuomeninių pastatų remontu bei lėšomis. Draugijos „Ezro“ pastangomis Kėdainiuose buvo įsteigta prieglauda. Pvz., 1930 m. Kėdainių žydų vaikų prieglaudoje gyveno 23 vaikai (13 berniukų ir 10 mergaičių). Jiems priklausė nuosavas 2 aukštų namas su daržu Josvainių gatvėje. Gyvenimo sąlygos prieglaudoje buvo geros, kambariai dideli, vaikai buvo aprūpinti rūbais ir avalyne. Materialine prieglaudos būkle rūpinosi ją įsteigusi minėtoji „Ezro“ draugija. Pinigų skirdavo Vidaus reikalų ministerija (1930 m. 2000 Lt metams) ir miesto savivaldybė (1930 m. 500 Lt metams). Yra žinoma, kad našlaičių namų auklėtiniai rengdavo vaidinimus, pasirodymus. Kėdainiai, parengta Mildos Jakulytės-Vasil, Eglės Radušytės, Virginijos Ulevičiūtės, http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/704/

Members

Chonė Rubinas
1919 00 00 - 1941 08 00