Search

"Hechaluc Haklal Cijoni" Lietuvoje Kėdainių skyrius

Additional information

1919 metais buvo įkurtos „Haluco“ sąjungos tikslas parengti narius Izraelio šalies kūrimui, ir paskui emigruoti į Palestiną. Telkėsi jaunimo būriai, kurie mokėsi žemės ūkio darbų žydų dvaruose arba valstiečių ūkiuose. Padaugėjus grupių, kurios specialiai rengėsi emigracijai, „Haluco“ sąjunga įsteigė nepriklausomas parengimo struktūras Pelėdnagių dvare netoli Kėdainių. Tai pirmasis Lietuvoje mokomasis žemdirbystės ūkis, vadovaujamas Šabtielio Dvišto.Pažadėtoji žemė - Lietuva. Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918-1940 m. sud. Vilius kavaliauskas, Vilnius, 2013

Members

Sonia Richmanaitė
0 00 00 - 1941 00 00