Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas padėti Lietuvos žydams bendrojo ir profesinio lavinimosi srityje ir pakelti kultūrinį žydų lygį
Kaunas
|
Activity: Organizacijos veiklos tikslas rūpintis žydų gyvenimu diasporoje , gerinti ekonominę -socialinę padėtį, propaguoti sionistinius idealus, remti priemones jiems įgyvendinti bei rūpintis legalia, nuosaikia emigracija į Palestiną
from 1905
|
Žasliai
|
Activity: The objective was "to protect from fire the personal and governmental properties in Žasliai and the surrounding neighbourhoods."
from 1918
|
Raseiniai
|
from 1918 to 1940
|
Vilnius
|
Activity: ORT's mission was to enable poor Jews to receive craft and agricultural training that would allow them to become gainfully employed.
from 1918 to 1940
|
Kaunas
|
Activity: Organizacijos veiklos tikslas rūpintis žydų gyvenimu diasporoje , gerinti ekonominę -socialinę padėtį, propaguoti sionistinius idealus, remti priemones jiems įgyvendinti bei rūpintis legalia, nuosaikia emigracija į Palestiną
from 1919
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas auklėti tautišką susipratimą ir padėti Lietuvos žydams perėjime prie produktyvaus darbo žemės ūkio bei pramonės srityse ir paruošti kvalifikuotus darbininkus iš tarpo asmenų besirengiančių emigruoti Palestinon
from 1919
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas šelpti sergančiuosius, teikti pigią medicininę pagalbą, maitinimą ir pan
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >