Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >
from 1928 to 1940
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas visokiais būdais remti Palestinos žydų darbininkų veikimą ir jų ekonomines ir juridines įstaigas. Vėliau veikla patikslinta - remti žydų valstybę Palestiną ypač joje gyvenančius neturtingus žydus
from 1928 to 1940
|
Žasliai
|
Activity: The society`s objectives were to support, by any means, the activities which were described as follows: "Purpose of the activities - Jewish Nation. What is the work - to support a Jewish nation in Palestine - especially the poor Jews living there."
from 1928 to 1934
|
Kaunas
|
Activity: Asociaacijos tikslas įvairiomis priemonėmis padėti išsiplėtoti skautybei abiejų lyčių Lietuvos žydų jaunuomenės tarpe, neatsižiūrint jų visuomeninės padėties ir tuo būdu auklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius
from 1927 to 1940
|
Žiežmariai
|
Activity: The society "has the objective of expanding among its members the practice and use of the Jewish language and literature. The society only supports the development of the basic spiritual and cultural characters, thus no political questions will be adresse
from 1927 to 1939
|
Vilnius
|
Activity: Leidyba jidiš ir hebrajų kalbomis
from 1926
|
Kaunas
|
Activity: Veiklos tikslas tenkinti visus žydų tikybinius reikalus ir rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotusi žydų tikybinėj dvasioj
from 1926
|
Kaišiadorys
|
Activity: Veiklos tikslas tenkinti visus žydų tikybinius reikalus ir rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotusi žydų tikybinėj dvasioj
from 1926
|
Kaišiadorys
|
Activity: "... to satisfy the philotranophic, social, educational and general spiritual needs of the local Jews"
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >