Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  2 3 4 5 6 7 8 .. 11  >
from 1926 to 1932
|
Žasliai
|
Activity: The purpose was "the physical and spiritual development of the Jewish Youth
from 1926
|
Kaunas
|
Activity: Organizacijos tikslas auklėti žydų jaunuomenę Lietovoje Palestinos ir hebrajų kalbos dvasioje, padėti jaunuomenei prie produktingo darbo Palestinos atgavimo naudai
from 1926
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas siekti žydų jaunimo fizinio ir dvasinio lavinimosi, kad atgaivintų žydų tautą ir kraštą.
from 1926
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas – tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus
from 1925 to 1931
|
Rumšiškės
|
from 1925
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas rūpintis beturčiais, abiejų lyčių žydų našlaičiais ir auklėti juos žydų tautos ir tikybos dvasia.
Shown on page: 10 50
<  2 3 4 5 6 7 8 .. 11  >