Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  1 ..  3 4 5 6 7 8 9 .. 11  >
from 1922
|
Kaunas
|
Activity: Organizacijos tikslas skleisti sionizmo dvasią tarp religingųjų žydų
from 1924 to 1932
|
Žasliai
|
Activity: The objective of the Maccabi union was to "pursue the Jewish youths` physical and spiritual development and to revive the Jewish Nation and country."
from 1924
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas suvienyti visus sionistus-ortodoksus Lietuvoje į vieną organizaciją
from 1924
|
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas platinti mokslą narių ir nepriklausančių draugijai asmenų tarpe
from 1924
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tiklslas duoti galimybę nariams ir ne nariamsuž nedidelį atlygį gauti skaitymui knygų, žurnalų ir laikraščių
from 1925 to 1931
|
Rumšiškės
|
from 1925
|
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas rūpintis beturčiais, abiejų lyčių žydų našlaičiais ir auklėti juos žydų tautos ir tikybos dvasia.
from 1925
|
Gruzdžiai
|
Activity: Draugijos tikslas tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus
Shown on page: 10 50
<  1 ..  3 4 5 6 7 8 9 .. 11  >