Search

Name
x
Activity
x
City (office)
x
Established
x
Closed
x
ORGANISATIONS
Results in database of people
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 .. 11  >
Kaunas
|
Activity: Draugijos tikslas rūpintis miestelio žydų našlaičių dvasine ir materialine padėtimi
Kėdainiai
|
Activity: Ezro tikslas – „tenkinti vietos žydų labdarybės, socialinės pagalbos, mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros reikalus“. Savo tikslams pasiekti draugija steigė ligonines, ambulatorijas, vaistines, elgetynus, našlaičių namus, prieglaudas, liaudies valgyklas
Activity: Draugijos tikslas teikti meterialinę pagalbą beturčiams, rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotusi žydų tikybos dvasioj
Ukmergė
|
Activity: Draugijos tikslas steigti ir išlaikyti Ukmergėje žydų gimnaziją
Kaunas
|
Activity: Organizacijos tikslas auklėti žydų jaunimą Lietuvoje, padėti lavintis, pakeltį jaunimo kultūrą ir skleisti jaunimo tarpe Palestinos darbo principus
Shown on page: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 .. 11  >