Paieška

Pavadinimas
x
Veikla
x
Miestas (būstinė)
x
Įkūrimo metai
x
Uždarymo metai
x
ORGANIZACIJOS
Rezultatai asmenų duomenų bazėje
Rodoma puslapyje: 10 50
<  2 3 4 5 6 7 8 .. 11  >
nuo 1934
|
Kaunas
|
Veikla: Draugijos tikslas padėti atstatyti žydų valstybę Palestinoje ir įvairiomis priemonėmis padėti išsiplėtoti žydų tarpe tautinei sąmonei , skleisti tautinę kuiltūrą, išauklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius
nuo 1928 iki 1934
|
Kaunas
|
Veikla: Asociaacijos tikslas įvairiomis priemonėmis padėti išsiplėtoti skautybei abiejų lyčių Lietuvos žydų jaunuomenės tarpe, neatsižiūrint jų visuomeninės padėties ir tuo būdu auklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius
nuo 1924
|
Kaunas
|
Veikla: Draugijos tikslas suvienyti visus sionistus-ortodoksus Lietuvoje į vieną organizaciją
nuo 1935
|
Kaunas
|
Veikla: Organizacijos tikslas - skleisti tarp žydų jaunuomenės tikybos mokslą ir klausimus, kylančius žydų vuomeniniame gyvenime Toros mokslo ir tradicijų dvasioje
Kaunas
|
Veikla: Organizacijos tikslas auklėti žydų jaunimą Lietuvoje, padėti lavintis, pakeltį jaunimo kultūrą ir skleisti jaunimo tarpe Palestinos darbo principus
nuo 1924
|
Kaunas
|
Veikla: Draugijos tikslas platinti mokslą narių ir nepriklausančių draugijai asmenų tarpe
Kaunas
|
Veikla: Draugijos tikslas padėti Lietuvos žydams bendrojo ir profesinio lavinimosi srityje ir pakelti kultūrinį žydų lygį
Kaunas
|
Veikla: Organizacijos veiklos tikslas rūpintis žydų gyvenimu diasporoje , gerinti ekonominę -socialinę padėtį, propaguoti sionistinius idealus, remti priemones jiems įgyvendinti bei rūpintis legalia, nuosaikia emigracija į Palestiną
nuo 1922
|
Kaunas
|
Veikla: Organizacijos tikslas skleisti sionizmo dvasią tarp religingųjų žydų
nuo 1918 iki 1940
|
Kaunas
|
Veikla: Organizacijos veiklos tikslas rūpintis žydų gyvenimu diasporoje , gerinti ekonominę -socialinę padėtį, propaguoti sionistinius idealus, remti priemones jiems įgyvendinti bei rūpintis legalia, nuosaikia emigracija į Palestiną
Rodoma puslapyje: 10 50
<  2 3 4 5 6 7 8 .. 11  >