Paieška

Draugija "Mizrachi" Lietuvoje
Miestas (būstinė) Kaunas
(Žiūrėti žemėlapyje)
Įkūrimo metai 1924

Veikla

Draugijos tikslas suvienyti visus sionistus-ortodoksus Lietuvoje į vieną organizaciją

Papildoma informacija

Draugijos tikslas suvienyti visus sionistus-ortodoksus Lietuvoje į vieną organizaciją. Savo tikslui pasiekti organizacija platino savo idėją visuose liaudies sluoksniuose, tiek raštu, tiek žodžiu, dalyvavo bendrame sionistų darbe, dalyvavo rinkimuose į valstybės, miesto ir savivaldybės įstaigas, steigė mokyklas (chederius, ješivas), knygynus, bibliotekas, skaityklas ir įvairius kursus.Draugija, prijaučiantį jaunimą organizavo į "Mizrachi-Hacair".Draugijos steigėjai: rabinai Izraelis Kaplanas, Izroilis Rozenson, Solomonas Mončeras, pirklys Kalmonas Ippas, viešbučio savininkas Maušas Novachivič.LCVA f. 410, ap. 8, b. 211, l. 2-3