Paieška

Pavadinimas
x
Veikla
x
Miestas (būstinė)
x
Įkūrimo metai
x
Uždarymo metai
x
ORGANIZACIJOS
Rezultatai asmenų duomenų bazėje
Rodoma puslapyje: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >
nuo 1919
|
Kaunas
|
Veikla: Draugijos tikslas auklėti tautišką susipratimą ir padėti Lietuvos žydams perėjime prie produktyvaus darbo žemės ūkio bei pramonės srityse ir paruošti kvalifikuotus darbininkus iš tarpo asmenų besirengiančių emigruoti Palestinon
Kaunas
|
Veikla: Draugijos tikslas padėti įvairiomis priemonėmis išsiplėtoti žydų jaunuomenės tarpe tautinei savimonei, skleisti tautinę kultūrą, išauklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius
nuo 1928 iki 1940
|
Kaunas
|
Veikla: Draugijos tikslas visokiais būdais remti Palestinos žydų darbininkų veikimą ir jų ekonomines ir juridines įstaigas. Vėliau veikla patikslinta - remti žydų valstybę Palestiną ypač joje gyvenančius neturtingus žydus
nuo 1933 iki 1940
|
Kaunas
|
Veikla: Organizacijos tikslas - žydų jaunimo fizinis ir dvasinis lavinimas
nuo 1926
|
Kaunas
|
Veikla: Organizacijos tikslas auklėti žydų jaunuomenę Lietovoje Palestinos ir hebrajų kalbos dvasioje, padėti jaunuomenei prie produktingo darbo Palestinos atgavimo naudai
Kaunas
|
Veikla: Draugijos tikslas rūpintis miestelio žydų našlaičių dvasine ir materialine padėtimi
nuo 1933
|
Kaunas
|
Veikla: Draugijos tikslas šelpti Vokietijos žydus
Rodoma puslapyje: 10 50
<  1 2 3 4 5 6 7 .. 11  >