Paieška

"Hechaluc Haklal Cijoni" Lietuvoje
Miestas (būstinė) Kaunas
(Žiūrėti žemėlapyje)
Įkūrimo metai 1919

Veikla

Draugijos tikslas auklėti tautišką susipratimą ir padėti Lietuvos žydams perėjime prie produktyvaus darbo žemės ūkio bei pramonės srityse ir paruošti kvalifikuotus darbininkus iš tarpo asmenų besirengiančių emigruoti Palestinon

Papildoma informacija

Pirmaisiais metais po Pirmojo pasaulinio karo susikūrė pirmieji amatų ir žemės ūkio kooperatyvai. Lietuvos „He’chaluc“ organizacija turėjo daugiau kaip 10 žemės ūkio kooperatyvų, kurie jungė įvairių mokymo centrų, atskirų sričių mažesnių kooperatyvų tinklą, įvairiose Lietuvos vietovėse. Šios organizacijos tikslas buvo ugdyti dvasinį, idėjinį, fizinį bei profesinį parengimą gyventi Palestinoje ir dirbti ten žemės ūkyje. Jaunieji Lietuvos sionistai, daugiausia studentai, minėtų kooperatyvų dėka įgydavo specialybes bei turėjo galimybę lavinti jiems naujus įgūdžius, kuriuos manė būsiant reikalingus istorinėje Tėvynėje. Ši organizacija taip pat organizavo švietėjišką bei kultūrinę veiklą: intensyvius hebrajų kalbos kursus, viešąsias paskaitas, skirtas Izraelio istorijai, minėjimus ir t.t.Pažadėtoji žemė - Lietuva. Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918-1940 m. sud. Vilius kavaliauskas, Vilnius, 2013