Paieška

Bendrųjų sionistų Lietuvoje "Hacionim haklaliim beLita" organizacija

Veikla

Organizacijos veiklos tikslas rūpintis žydų gyvenimu diasporoje , gerinti ekonominę -socialinę padėtį, propaguoti sionistinius idealus, remti priemones jiems įgyvendinti bei rūpintis legalia, nuosaikia emigracija į Palestiną

Papildoma informacija

Bendrųjų sionistų ideologija buvo pagrįsta bazinėmis sionizmo idėjomis, modifikuotomis laiko bei besikeičiančių vidinių ir išorinių sąlygų.Bendrųjų sionistų organizacija, teikdama prioritetus tautiškumui, humanizmui, švietimui, t.y. tam, kas galėtų būti priimtina ir vienytų visus žydus, siekė savo gretose jungti skirtingo amžiaus, išsilavinimo, socialinės padėties žydus. Organizacijos nariai ir lyderiai - Simonas Rozenbaumas, Jokūbas Robinzonas, Ruvimas Rubinšteinas, Maksas Soloveičikas, Julius Bruckus, Benjaminas Bergeris, Chaimas Nachmanas Šapiro. Pastarasis visu tarpukario laikotarpiu buvo sionistų organizacijos valdybos narys. Nuo XX a. 3 deš. vidurio organizacija susilpnėjo, 1931 m. uždaryta nemažai jau nebeveikiančių skyrių provincijoje.E. Bendikaitė, Sionistinis sąjūdis Lietuvoje, Vilnius, 2006