Search

Pamatinis Palestinos fondas "Keren Hajesod"
City (office) Kaunas, Ožeškienės g. 9
(See on the map)
Established 1921
Closed 1940

Activity

Draugijos tikslas rinkti lėšas žydų tautinio centro atstatymui Palestinoje

Additional information

Draugijos steigėjai buvo: ministras M. Soloveičikas, gydytojas B. Bergeris, pirklys J. Pokempneris, M. Rabinas, J. Margolinas, gydytojas A. Lapinas. Draugijos tikslas buvo gauti reikalingų lėšų žydų tautinio centro Palestinoje atstatymui, t.y. pasirūpinti tais, kurie atvažiuoja gyventi Nacionalinio fondo nupirktoje žemėje, naujakurių imigracijos, apgyvendinimo, statymosi, lavinimosi, sveikatos ir socialinės apsaugos reikmėms padengti. 1937 m. pakeistas draugijos pavadinimas į Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo ir Žydų tautinio fondo - remti draugija.1940 m. liepos 9 d. vidaus reikalų ministras uždarė Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo ir Žydų tautinio fondo - remti draugiją su visais jos padaliniais. LCVA f. 410, ap. 8, b. 201, l. 2-2 ap., E. Bendikaitė, Sionistinis sąjūdis Lietuvoje, Vilnius, 2006