Paieška

"Hechaluc Haklal Cijoni" Lietuvoje Žaslių skyrius
Pagrindinė būstinė Lietuvos žydų sionistų-valstybininkų draugija
Miestas (būstinė) Žasliai
(Žiūrėti žemėlapyje)
Įkūrimo metai 1934
Uždarymo metai 1938

Veikla

Draugijos tikslas auklėti tautišką susipratimą ir padėti Lietuvos žydams perėjime prie produktyvaus darbo žemės ūkio bei pramonės srityse ir paruošti kvalifikuotus darbininkus iš tarpo asmenų besirengiančių emigruoti Palestinon

Papildoma informacija

Skyriaus valdybą 1934 m. sudarė pirmininkė Eida Zasaitė, sekretorius Leiba Zasas ir iždininkas Aronas Goldbergas. Gustaitis R., Kaišiadorių regiono žydai, Kaišiadorys, 2006