Paieška

Lietuvos žydų draugijos "Tiferet Bachurim" Darsūniškio skyrius
Miestas (būstinė) Darsūniškis
(Žiūrėti žemėlapyje)
Uždarymo metai 1938

Veikla

Veiklos tikslas skleisti žydų tikybos mokslą, dirbančio, amatininkaujančio ir tarnaujančio žydų jaunimo tarpe ir jį auklėti sąmoningais žydais, kurie gyventų sulig Toros nuostatais ir žydijos gyvenimo pasaulėžiūromis

Papildoma informacija

Gustaitis R., Kaišiadorių regiono žydai, Kaišiadorys, 2006