Paieška

Draugijos žydų tikybiniams reikalams tenkinti "Adas Izrael" Kaišiadorių skyrius
Pagrindinė būstinė Draugija žydų tikybiniams reikalams tenkinti "Adas Izrael"
Miestas (būstinė) Kaišiadorys
(Žiūrėti žemėlapyje)
Įkūrimo metai 1926

Veikla

Veiklos tikslas tenkinti visus žydų tikybinius reikalus ir rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotusi žydų tikybinėj dvasioj

Papildoma informacija

1928m. draugijos valdybą sudarė pirmininkas Š. Ščupakas, nariai M. Tkačas, Ch. Gansas, A. Dancigas, I. Garberas.1931 m. draugijos valdybos pirmininkas rabinas Aronas Jofė, sekretorius Berelis Berzakas, kasininkas Jochelis Krasnas, narys Joselis Abramavičius. Tuo metu draugijai priklausė apie 45 (kitais duomenimis - net visas 100) Kaišiadorių žydų.Gustaitis R., Kaišiadorių regiono žydai, Kaišiadorys, 2006