Paieška

Labdaros draugija "Chevro-Kadišo"

Veikla

Draugijos tikslas teikti meterialinę pagalbą beturčiams, rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotusi žydų tikybos dvasioj

Papildoma informacija

Labdaros draugijos tikslas teikti beturčiams materialinę pagalbą ir rūpintis, kad žydų gyvenimas plėtotusi žydų tikybos dvasioje. Tikslams įgyvendinti draugija galėjo steigti labdaringas įstaigas, duoti pašalpas žydų labdaros organizacijoms ir įstaigoms, šelpė beturčius žydus pinigais, drabužiais, maistu, kuru, aprūpino medicinos pagalba ir vaistais, skyrė lėšų beturčių laidotuvėms, taip pat rūpinosi žydų dvasinio gyvenimo stiprinimu, ruošdama paskaitas bei tikybinius leidinius.