Search

Lietuvos sionistų draugija
City (office) Kaunas
(See on the map)
Closed 1940

Additional information

1940 m. liepos 9 d. vidaus reikalų ministras uždarė Lietuvos sionistų organizaciją su visais jos padaliniais.