Search

Lietuvos žydų švietimo draugija
City (office) Kaunas
(See on the map)

Activity

Draugijos tikslas padėti Lietuvos žydams bendrojo ir profesinio lavinimosi srityje ir pakelti kultūrinį žydų lygį

Additional information

Savo tikslams pasiekti draugija steigė vaikų darželius ir kitas auklėjimo įstaigas, pradžios, vidurines, aukštesniąsias mokyklas, liaudies universitetus, vakarinius kursus, seminarijas, kursus mokytojams, amatų mokyklas, vasaros kolonija, vaikų namus, žaislų aikšteles, bibliotekas ir skaityklas, parodas, sporto klubus ir pan. Taip draugija galėjo leisti periodinius ir neperiodinius leidinius ir t.t.LCVA f. 410, ap. 8, b. 209, l. 2-4 ap.